Integritetspolicy

1. ALLMÄNNA VILLKOR​

1.1 Allmänt

Alla uppgifter och information som lämnas till oss hanteras enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Som kund har du alltid rätt att begära, utdrag av registrerade uppgifter, ändring av registrerade uppgifter eller att uppgifterna raderas.

1.2 GDPR (General Data Protection Regulation)

Alla uppgifter och information som lämnas till oss hanteras enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Som kund har du alltid rätt att begära, utdrag av registrerade uppgifter, ändring av registrerade uppgifter eller att uppgifterna raderas. Om informationen om dig anses felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Läs mer om vår policy här.

1.3 Missbruk av konto

Om vi misstänker att ett användarkonto eller att inloggningsuppgifter har missbrukats, har E-teak rätt att stänga av kunden. E-teak har även rätt att oavsett anledning tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.